Rozdzielnice elektryczne montaż modernizacja

Wraz ze wzrostem wykorzystania urządzeń kuchennych, sprzętu elektrycznego w całym domu starsze rozdzielnice bezpiecznikowe mogą mieć problemy z przenoszeniem obciążenia i skutkować częstymi awariami . Nasza firma oferuje profesjonalną modernizacje i montaż rozdzielni bezpiecznikowych jednofazowych oraz trójfazowych dla domu i firmy.Na terenie miasta Gdynia

 • Wyłącznik główny – umożliwia włączanie lub wyłączanie zasilania elektrycznego budynku
 • Montaż rozdzielni natynkowych i podtynkowych
 • Modernizacja starych tablic bezpiecznikowych
 • Zabezpieczenie przedlicznikowe
 • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ( ogranicznik przepięć )
 • Podłączenie rozdzielnicy i różnicówki
 • Bezpieczniki zwarciowe
 • Wymiana bezpieczników topikowych na automatyczne
 • Eksploatacja i konserwacja
 • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
 • Wyłącznik różnicowoprądowy
 • Remonty instalacji elektrycznych
 • Przenoszenie liczników
 • Rozdzielnice budowlane zasilanie placu budowy
rozdzielnice elektryczne montaż wymiana naprawa gdynia

Jak działa bezpiecznik ?

Bezpieczniki elektryczne automatycznie wyłączają zasilanie elektryczne, gdy wykryją awarię w obwodzie elektrycznym. Po przywróceniu normalnych warunków w obwodzie elektrycznym, można bezpiecznie włączyć zasilanie. Wyłączniki znajdują się w głównej rozdzielnicy elektrycznej .

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD

Wyłącznik RCD rozłącza obwód w przypadku braku równowagi między przewodem neutralnym a przewodem fazowym. Oznacza to, że poziom energii elektrycznej uciekającej do ziemi jest zbyt wysoki. Wyłącznik prądu upływowego zapewnia odłączenie zasilania w ciągu milisekund. Służy zabezpieczeniem przed porażeniem prądem elektrycznym .