Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

Nasza firma oferuje montaż,naprawę i serwis instalacji odgromowych i przeciw przepięciowych na terenie Trójmiasta. Głównym celem systemu ochrony instalacji elektrycznej jest ograniczenie przepię .Ochronniki przeciwprzepięciowe pomagają chronić urządzenia i elektronikę w domu przed szkodliwymi przepięciami elektrycznymi. Przepięcia elektryczne są skokami napięcia elektrycznego docierającego do domu. Skoki te są najczęściej spowodowane przez dostawcę prądu, problemy z instalacją elektryczną lub uderzeniem pioruna. Ochronniki przepięciowe działają poprzez regulację przepływu energii elektrycznej budynku. Kiedy napięcie wzrasta, urządzenie przeciwprzepięciowe przekazuje całe nadmiarowe napięcie do ziemi, z dala od wrażliwego sprzętu.

Zabezpieczenie odgromowe

Czy ochrona odgromowa jest droga?
Ochrona odgromowa jest niedrogim zabezpieczeniem przed piorunami, która zapewnia ochronę przed główną przyczyną uszkodzenia mienia i pożaru budynku wskutek uderzenia pioruna .Chociaż ceny instalacji wynoszą mniej niż 1% wartości budynku, koszty ochrony różnią się w zależności od wielkości , konstrukcji, rodzaju dachu i warunków zabudowy.Ochrona odgromowa jest zazwyczaj tańsza niż inne systemy budowlane takie jak np: instalacje hydrauliczne,jednak zapewnia nam bezpieczeństwo.
Czy ochrona odgromowa nie przyciąga błyskawicy?
Nie. Jest to powszechne błędne przekonanie na temat ochrony odgromowej. Systemy ochrony odgromowej i urządzenia uziemiające (pręty) przechwytują uderzenie pioruna i zapewniają bezpieczną i skuteczną ścieżkę, która przenosi szkodliwą energię elektryczną do ziemi. Błyskawica uderzy w w budynek bez względu czy jest zainstalowana ochrona odgromowa czy nie. System ochrony odgromowej kieruje szkodliwy prąd pioruna do ziemi, zamiast przepływać przez instalację wodno-kanalizacyjną budynku lub instalację elektryczną.
Czy instalacja odgromowa pogorszy estetykę budynku ?
Powierzenie zaprojektowania i instalacji systemu ochrony odgromowej profesjonalistom zapewnia bezpieczny i skuteczny system, który nie narusza estetyki budynku. W większości przypadków systemy odgromowe są schludne i niewidoczne. Po prawidłowym zainstalowaniu elementy takie jak przewód odprowadzający i uziemienie są ledwo widoczne dla niewprawnego oka. Istnieje szereg metod projektowania i instalacji, które można zastosować, aby ochrona odgromowa była jeszcze mniej zauważalna.
Elementy instalacji przeciwprzepięciowej i odgromowej
  • maszty odgromowe
  • zwód poziomy klatkowy
  • przewód odprowadzający
  • uchwyty ścienne rury odgromowe
  • uziom pionowy lub poziomy bednarka
  • połączenia kontrolne złącza kontrolne studzienki
  • ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe
  • urządzenia do ograniczania przepięć B + C lub B + C + D
  • Dlaczego warto zabezpieczyć dom przed piorunami lub przepięciami ?